Istoric SVSU

REGISTRUL ISTORIC
AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

    I.    SCURT  ISTORIC
        –  ANUL  ÎNFIINŢĂRII
        ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

a)Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă a fost înfiinţat în conformitate cu prevederile Legii protecţiei Civile 481/2004 articol 10, litera b) modificată şi completată cu Legea 212/2006

b)Înfiinţarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă ,aprobarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare  a serviciului s-a făcut prin Hotărârea Consiliului Local Optaşi – Măgura numărul 335 / 22.08.2005.
–   COMANDANŢI          –
–   PATRIMONIU  – DOTARE
Sirenă  electrică   1  buc.
Cazma   2  buc
Lopată  3  buc.
Tîrnăcop  1  buc
Secure  1  buc.
Găleată   1  buc.
Scară   1  buc.
Căngi    2  buc.
Motopompă  1  buc.
Drujbă   1  buc.
Atomizor  1  buc
Tractor    1  buc.
Generator  electric    1  buc.

       –    DRAPEL  DE  LUPTĂ           NU
–  EVENIMENTE (INCENDII )  MAI  IMPORTANTE
În  data  de  21.03.2009    punctul  pruni  Zăvoi
În  data  de  23.04.2009  punctul  cimitir  Zăvoi
În  data  de  29.07.2009  punctul  Vale  Paris

   II .  MOTIVUL  ÎNFIINŢĂRII
Necesitate

   III.  ADRESA  SERVICIU  ( SEDIUL )
Primăria  comunei  Optaşi-Măgura

 IV.  ORGANIZAREA  SERVICIULUI  PUBLIC  VOLUNTAR
Membri  – 39
Cercuri  prietenii  Pompierilor   NU
Surse  de  finanţare     bugetul  local
V. DATE  DESPRE  LOCALITATE
Număr  populaţie   1489  locuitori
Obiective  importante :    Şcoală , Cămin Cultural , Dispensare , Primărie
Număr  gospodării (locuinţe) , caracteristici  constructive
Gospodării  721 .
Căi  de  acces     DJ  703 şi  drumurile  comunale
Surse  de  apă   Lac  Primărie  şi  râul  Vedea

     VI .  GREUTĂŢI  ÎN  FUNCŢIONARE      NU
VII.  IMAGINI  FOTO

Descarca ISTORIC SVSU